นายสำรวม ปลื้มสุข
อาณาเขต-เนื้อที่
ลักษณะภูมิประเทศ
ขอบเขตการปกครอง
วิสัยทัศน์
ประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคมและการศึกษา
แผนการดำเนินงาน
แผนที่ อบต.บ้านแพน
ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาชน
ข่าวประกวดราคา
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านแพน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านแพน
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านแพนสำนักปลัด
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านแพนส่วนการคลัง
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านแพนส่วนโยธา
เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน
รายชื่อครูโรงเรียนวัดโพธิ์
(แจ่มวิทยาคาร)
รายชื่อครูโรงเรียนวัดโบสถ์
(วงศ์พานิช)
รายชื่อผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 - 9
  คืนความสุขให้คนในชาติ
  ข่าวสารและบรรเทิง
  ธนาคาร
  โทรทัศน์เมืองไทย
  อื่น ๆ
 
โรงเรียนวัดโบสถ์(วงศ์พานิช)
โรงเรียนวัดโพธิ์(แจ่มวิทยาคาร)
วัดยวด
วัดโพธิ์
วัดโบสถ์1
วัดโคกเสือ
 
    ยินดีต้อนรับเข้าสู่  เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน    
    วันพุธ 21 กุมภาพันธ์ 2561
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน [29/09/2017]
เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [06/10/2017]
นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส [02/10/2017]
นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน [02/10/2017]
บทบาทอำนาจหน้าที่ของกองช่าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน [02/10/2017]
บทบาทอำนาจหน้าที่ของกองคลัง
ประกาศราคากลาง [29/01/2018]
โครงการวางท่อ หมู่ 6
ประกาศราคากลาง [25/01/2018]
โครงการเสริมถนนดิน พร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศราคากลาง [25/01/2018]
โครงการก่อสร้างหลังคาลานสุขภาพข้างศาลา SML หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศราคากลาง [25/01/2018]
โครงการก่อสร้างรั้วประปาและทำพื้น คสล.หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกวดราคา [01/12/2017]
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 คลองตากัง ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   
 
หัวข้อ
ผู้โพส
อ่าน
ตอบ
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บบอร์ด อบต.บ้านแพน   [ 12-09-2014]
webmaster
1109
14  
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

 
 

     
 
© 2010 www.banpan.go.th. All Rights Reserved
Design by :Thaibuyweb.com