บ้านแพน LOGO
นาย ชาติชาย บุญไล้
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน
สายด่วน โทร 089-0832909
New Update
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน เกษตรกรรมก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต สืบสานประเพณีวัฒนธรรม

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่ พ.ศ.2566

ประกาศเมื่อ 27 ธันวาคม 2566 เปิดอ่าน 20 ครั้ง

อื่น ๆ

-- รอเพิ่มข้อมูล --